Uncategorized

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej. kl. 3FT

23.04.2020r. Temat: Projektowanie zmianowań.

Celem lekcji jest zaprojektować zmianowanie roślin w zależności od warunków klimatyczno – glebowych

Powtórzenie wiadomości:

1) zdefiniować pojęcia: zmianowanie, płodozmian, rotacja, struktura zasiewu;

2) wymienić rośliny o dobrej i złej wartości przedplonowej;

3) określić czynniki agrotechniczne i przyrodnicze zmianowania;

4) omówić zasady układania płodozmianów;

5) scharakteryzować typy płodozmianów;

6) opracować zmianowanie dla poszczególnych rodzajów gleb.

 

Te wiadomości były w 2 klasie. Możecie powtórzyć z prezentacji: Płodozmian zasady

Podstawowe pojęcia zmianowanie https://slideplayer.pl/slide/1217093/

Proszę o systematyczną pracę, będziemy jeszcze mieli drugą lekcję na temat projektowania zmianowań, aktywność będzie oceniona.

Przykłady płodozmianów:

płodozmian 3-letni: ziemniaki, jęczmień jary, żyto,

płodozmian 4-letni: ziemniak, jęczmień jary, groch, żyto,

płodozmian 5-letni: ziemniak, jęczmień jary, żyto, groch, pszenica.

 

Rodzaje międzyplonów ( poplonów ):

międzyplon ścierniskowy,

międzyplon ozimy, ( rośliny ozime )

wsiewka, ( motylkowate drobnonasienne i trawy)

plon wtóry. ( rośliny uprawiane po poplonie ozimym )

 

Przykład płodozmian przeciwerozyjny z udziałem międzyplonów:

  1. Ziemniaki++
  2. Pszenica ozima + wsiewka lucerny z trawami
  3. Lucerna z trawami
  4. Lucerna z trawami
  5. Rzepak ozimy + wsiewka poplonowa
  6. Pszenica ozima + poplon ozimy

Karta pracy

Zadanie 1.

Ułóż zmianowanie 5 polowe na gleby klasy IIIa z udziałem międzyplonu ozimego. Podkreśl roślinę uprawianą w plonie wtórym. Oblicz strukturę zasiewu przyjmując, że obszar pól w płodozmianie tym wynosi 30 ha.

KARTA PRACY Karta pr 3FT

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz