Uncategorized

PE 1FTR i 1F4R

27 kwietnia 2020

Dzień dobry!

Na wstępie dziękuję za przesłane prace.

Dzisiaj zajmiemy się  rozruchem silnika prądu stałego.

Zapoznajcie się z poniższym artykułem. W zeszytach, jako notatkę proszę zapisać podstawowe informacje na temat rodzajów silnika i metod regulacji pracy silnika.

https://strefainzyniera.pl/artykul/1033/silniki-pradu-stalego

Chętne osoby proszę o wskazanie kilku przykładów zastosowania takiego silnika.

Dobrego tygodnia!!! R Sokolowski