Uncategorized

Organizacja produkcji gastronomicznej – III MTP

Witam.  27.04.2020 r Temat: Proces technologiczny

Celem lekcji jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących przebiegu i organizacji  procesu technologicznego

 1. Pojęcie procesu technologicznego
Proces technologiczny – uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy. Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.
2. Etapy procesu technologicznego.
3. Czynniki wpływające na przebieg procesu technologicznego.

Na początek należy zapisać temat lekcji i zapoznać się z prezentacją zawierającą treści do tematu.

PROCES TECH.27.04

Z lekcji sporządzamy notatkę. Potwierdzeniem zrozumienia tematu będzie udzielenie odpowiedzi na nastepujące pytania.

Co to jest stanowisko pracy?   Systemu cook frezze i jego etapy .  Termin realizacji 30.04.2020

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na adres jolantazajac66@wp.pl  lub e-dziennik

Pozdrawiam

Jolanta Zając