Uncategorized

Organizacja produkcji gastronomicznej III MPT

20.04.2020r

DZIEŃ DOBRY.

TEMAT: Magazynowanie surowców i półproduktów

Zagadnienia do tematu:

  1. Pojęcie magazynowania
  2. Warunki magazynowania surowców i półproduktów
  3. Kontrola magazynowania – bezpieczny przepływ towarów w magazynie

Treści do tematu:

Magazynowanie (przechowalnictwo) – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji.

Celem magazynowania surowców spożywczych jest zachowanie przez jak najdłuższy czas ich pierwotnej wartości lub nawet poprawienie ich jakości. Podstawowym celem magazynowania surowców przeznaczonych do produkcji jest  zachowanie ciągłości procesów technologicznych.

Surowce spożywcze jak prawidłowo magazynować – https://gorlice24.pl/pl/661_materialy_partnera/5607_.html

Warunki magazynowania  surowców spożywczych – http://www.mamz.pl/almanach/skrypty/3.surowce/2.html

kontrola magazynowania – https://bezpieczenstwozywnosci.wip.pl/z-praktyki/bezpieczny-przeplyw-towarow-w-magazynie-produktow-i-surowcow-zywnosciowych-3660.html

Na adres e-mail  otrzymacie prezentację . Należy sporządzić notatkę wg następujących punktów.

  1. Pojęcie i cel magazynowania
  2. Pomieszczenia magazynowe ( treści w prezentacji)
  3. Optymalne warunki przechowywania towarów

Zadanie domowe:  1) Od czego zależą warunki magazynowani? 2)  Czego nie wolno magazynować?

Odpowiedzi proszę przesłać do dnia 26.042020r na  jolantazajac66@wp.pl lub dziennik

Pozdrawiam Was i życzę owocnej pracy

Jolanta Zając