Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE

W dniu 2 września br. delegacja naszej szkoły, w skład której wchodzili uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji wraz z wieńcem dożynkowym uczestniczyła
w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich. Rozpoczęły się one wręczeniem chleba
z tegorocznej mąki i wzięło w nich udział kilkanaście tysięcy ludzi na czele
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polski, który w swoim przemówieniu nawiązywał
do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odniósł się do aktualnych problemów w rolnictwie, a mianowicie ASF oraz suszy.
Mszy świętej przewodniczył Abp Jędraszewski, który docenił ciężką pracę rolników, dziękował za tegoroczne plony i prosił o błogosławieństwo dla rolników i wsi. Rolnicy
z różnych stron Polski przybyli, aby pokłonić się Jasnogórskiej Pani i złożyć jako dziękczynienie wieńce żniwne, które były arcydziełami wyrażającymi wdzięczność rolników za tegoroczne plony i prośbę o błogosławieństwo na przyszły rok. Nasz wieniec okazale prezentował się na wałach jasnogórskich, godnie reprezentował naszą szkołę i cieszył się dużym zainteresowaniem pielgrzymów z różnych stron świata. Udział we mszy świętej dożynkowej i pobyt na jasnogórskim wzgórzu, a zwłaszcza w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej był wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem duchowym. Mimo późnego powrotu i zmęczenia wróciliśmy zadowoleni i pełni zapału do pracy
w rozpoczynającym się roku szkolnym 2018/2019 przywożąc ze sobą pamiątkę udziału
w tym wydarzeniu, którą otrzymaliśmy od ojców Paulinów, gospodarzy jasnogórskiego sanktuarium.

Serdecznie dziękujemy młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wyjazdu do Częstochowy.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pani Dyrektor, która umożliwiła nam zorganizowanie tego wyjazdu.