Aktualności

Ogólnopolski projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych” w ZSCKR Jabłoń.

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego, unijnego projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”. 

W związku z tym uczniowie IV klas technikum oraz III klasy szkoły branżowej proszeni są o wypełnienie on-line anonimowej ankiety dotyczącej planów zawodowych. Ankieta dostępna jest na stronie https://pbs.pl/uczen. Każdy uczeń z w/w. klas otrzyma indywidualny kod dostępu.

 

Poniżej link do powyższej broszury informacyjnej nt. projektu w formacie PDF:
http://losyabsolwentow.pl/wp-content/uploads/2021/02/MLASZ_Broszura_2021.pdf 

Szkolny koordynator projektu: Marta Lewczuk