AktualnościUncategorized

OGÓLNOPOLSKA LEKCJA „UNIA EUROPEJSKA – ROZMOWY O PRZYSZŁOŚCI”

W ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej odbyła się lekcja otwarta online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości” przygotowana i przeprowadzona przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W lekcji tej uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, w tym również uczniowie naszej szkoły.

            Lekcję poprowadził dr Bartłomiej E. Nowak – Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Na początku lekcji odbyła się kilkuminutowa rozmowa, w której udział wzięli Witold Naturski – Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

            Główne zagadnienia poruszane w trakcie lekcji dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego, priorytetów UE na najbliższe lata, reformy UE oraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.