AktualnościKonkursy

Ogólnokrajowy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 14-15 marca br. na Targach w Kielcach odbył się Ogólnopolski etap Olimiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie brało udział około siedemdziesięciu uczestników: rolników, studentów i uczniów. Naszą szkołę reprezentował Michał Dmitruczyk z kl. II MTR. Pierwszym etapem w dniu 14 marca był test, którego wynik decydował o zakwalifikowaniu się do półfinału. Do tej części mogło zakwalifikować się trzydzieści osób. Nasz uczeń z sukcesem przeszedł i ten etap Olimiady, następnie, najlepsza trzydziestka przystąpiła do części praktycznej z poszczególnych bloków z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa. W tym etapie uczestnicy mieli
za zadanie rozpoznać choroby i szkodniki roślin, rasy zwierząt oraz części maszyn. Na podstawie wyników etapu praktycznego wyłoniono najlepszą dziesiątkę. Uczeń naszej szkoły zajął piętnaste miejsce, natomiast absolwent również naszej szkoły Gabriel Wołowik miejsce szesnaste,  co jest dużym osiągnięciem i sukcesem. Zwycięska dziesiątka walczyła o tytuł laureata odpowiadając na pytania przed komisją z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie i widownią. Udział w Olimpiadzie, konkurencja, zdobycie nowej wiedzy były cennym doświadczeniem, a poziom wiedzy Michała udowodnił, że nawet w drugiej klasie można osiągać wysokie wyniki dzięki rozwijaniu pasji, poszerzaniu swojej wiedzy z zakresu rolnictwa na wysokich szczeblach. Gratulujemy Michałowi
i Gabrielowi i życzymy dalszych sukcesów.