Aktualności

Oferta Edukacyjna 2021/2022

 

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu jest istniejącą od 1952 roku placówką kształcącą młodzież w wielu zawodach rolniczych. Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jesteśmy szkołą, która doskonale łączy ponad 60 letnią tradycję z nowoczesnością. Proponujemy naukę w technikum i szkole branżowej na wielu atrakcyjnych kierunkach kształcenia.

Priorytetem ZSCKR w Jabłoniu jest gruntowne wykształcenie uczniów w ramach wybranego zawodu, zapewnienie im optymalnych możliwości rozwoju oraz dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

W tym celu stale poszerzane i udoskonalane są baza dydaktyczna i lokalowa szkoły. Nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie oraz pomoce naukowe najwyższej jakości uatrakcyjniają proces kształcenia i wpływają na jego efektywność.

Uczniowie odbywają praktyki w szkole i u potencjalnych pracodawców. Mają też możliwość zdobywania praktyki zagranicą.

Ponadto w trakcie nauki uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje. (bezpłatnie)

Są także beneficjentami wielu atrakcyjnych projektów:

 • Erasmus+ („Zostań ekspertem w swoim zawodzie na europejskim rynku pracy” – projekt praktyk w Hiszpanii)
 • POWER („Zdobywaj praktyczne doświadczenia z mistrzami twojego zawodu w Europie” – projekt praktyk w Grecji)
 • POWER („Hiszpańskie praktyki kluczem do zawodowego sukcesu” – projekt praktyk w Hiszpanii)

 

Szkoła przygotowuje do korzystania z funduszy strukturalnych oraz dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Ukończenie szkoły daje zawód umożliwiający wejście na rynek pracy lub założenie własnej działalności, nie zamykając drogi do dalszego kształcenia. Uczniowie mogą zdać maturę i kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

 Monitorowanie losów absolwentów dowodzi, że wielu z nich z powodzeniem ukończyło studia wyższe i obecnie realizuje się zawodowo, nierzadko na prestiżowych, wysokich stanowiskach.

W systemie dziennym proponujemy:

Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa I stopnia 3-letnia kształcąca w zawodach:

 • rolnik

W systemie zaocznym:

 Kursy kwalifikacyjne (DLA OSÓB PEŁNOLETNICH) w zawodzie:

 • rolnik

WSZYSTKIE SZKOŁY SĄ BEZPŁATNE!!!

Naszym uczniom oferujemy:

 • Darmowy internat / płatne tylko wyżywienie; śniadania i kolacje w formie bufetu;
 • Bezpieczeństwo / monitoring;
 • Nowoczesne pracownie multimedialne;
 • Szeroką gamę zajęć dodatkowych i rozwijających zainteresowania;
 • Stypendia za wyniki w nauce i frekwencję;
 • Bezpłatne wyjazdy edukacyjne / praktyki zagraniczne;
 • Dofinansowanie do wyjazdów integracyjnych;
 • Bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu: prawo jazdy (samochód, ciągnik), kurs kombajnisty, kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin;
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i kursy w ramach nauki zawodu np. kurs barmański, kurs baristy, kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, kurs spawania;
 • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną / indywidualne podejście do ucznia;

 

Pełną ofertę edukacyjną znajdziesz tutaj: 

Oferta edukacyjna

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel. 83 356 00 17  www.zsckrjablon.pl , e-mail: sekretariat@zsckrjablon.pl