Uncategorized

Obróbka materiałów zajęcia IB4 gr.II 15.06.20

Temat:Narzędzia stosowane w obróbce ręcznej- zasada działania i budowa- gwintownik.Pomiary warsztatowe- mikrometr.Pomiar gwintów- identyfikacja.

5 godz.

Witam panów

Do nacinania gwintów zewnętrznych (śrub) służą narzynki, a do wewnętrznych (nakrętek) — gwintowniki. Gwinty można nacinać również na tokarkach za pomocą specjalnych noży, na frezarkach za pomocą frezów oraz walcować za pomocą odpowiednio ukształtowanych walców.

Gwintowniki ma kształt śruby o stożkowym zakończeniu z rowkami wyciętymi na powierzchni wzdłuż osi gwintownika. Rowki te tworzą krawędzie tnące i służą do odprowadzania wiórów. Gwintownik składa się z części roboczej i chwytu o zakończeniu kwadratowym umożliwiającym założenie pokrętki. Część robocza dzieli się na stożkową skrawającą i walcową wykańczającą.

Prawidłowość zarysu gwintu oraz skok sprawdza się wzornikami , obserwując pod światło prześwit między wzornikiem a zarysem gwintu. Wzornik służy również do szybkiego rozpoznania gwintów przez przykładanie kolejnych „grzebyków” do gwintu o nieznanym zarysie. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli należy wykonać np. nakrętkę do śruby o nieznanym zarysie gwintu. Na każdym wzorniku jest podane oznaczenie gwintu.

obróbka TEORIA DOBRE!!!!!

Przyrządy pomiarowe

Waszym zadaniem będzie opisanie:

  • techniki wykonywania gwintu wewnętrznego;
  • techniki identyfikacji gwintu
  • techniki pomiaru mikrometrem

Pozdrawiam J Gubański