Uncategorized

Obróbka materiałów I B4 22.06.20

Temat:Pomiary warsztatowe- podsumowanie.

5 godz.

Czujnik to przyrząd pomiarowy, w którym niewielka zmiana wielkości mierzonej
powoduje zmianę wskazania w takim stopniu powiększoną, aby ją można było łatwo
zaobserwować i określić jej wartość. Czujnik jest stosowany do pomiaru małych odchyleń wielkości mierzonych od wzorca odniesienia lub do wyznaczania błędów kształtu
i położenia przedmiotów (np. do sprawdzania dokładności obrabiarek).
Przekładnia czujnika, stanowiąca urządzenie zwiększające jego wskazanie w stosunku
do wymiaru mierzonego, może być układem mechanicznym (mechanizmem dźwigniowym,
zębatym, dźwigniowo-śrubowym itp.), optycznym, interferencyjnym, elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym itp.; może być też złożona z dwóch lub więcej takich układów.
Do najczęściej stosowanych czujników należą: zegarowe, dźwigniowe (mini- metry),
dźwigniowo-zębate i optyczne (optimetry). Przełożenie czujnika wynosi od 100
(w czujnikach dźwigniowych) do 100 000 (w czujnikach elektrycznych i pneumatycznych).
Czujniki zegarowe
Czujniki zegarowe znalazły szerokie zastosowanie w pracach warsztatowych,
zwłaszcza przy odbiorze i kontroli maszyn. Służą do sprawdzania kształtu geometrycznego elementu, prawidłowości wzajemnego położenia elementu w zespole, prawidłowości zamocowania obrabianej części w maszynie, „bicia” wału korbowego w silniku lub tarczy koła w samochodzie itp.

https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/06/Przyrz%C4%85dy-pomiarowe.pdf

Pozdrawiam J G