Uncategorized

Obróbka materiałów I B4 20.04.20 gr.II

Temat:Pasowanie- obliczanie tolerancji wymiaru, Pasowanie- przeliczanie odchyłek wymiaru.

5 godz.

W przesłanym, na pierwszych zajęciach o tolerancji i pasowaniu pliku, od strony 10 rozpoczyna się wyjaśnienie zagadnienia pasowania. Zapoznajcie się z tym materiałem i odpowiedzcie na następujące pytania:

1 Jakie wyróżniamy rodzaje pasowań?

2 Jakie są właściwości połączenia i gdzie może znaleźć zastosowanie następujące pasowanie: H7/p6, H7/f7, H11/d9, H7/k6

3 W oparciu o przesłaną wcześniej tabelę tolerancji, napisz wymiary graniczne dla następujących tolerancji:
wałki:
średnica 7mm/h4
średnica 20mm/j6
średnica 100mm/js4
otwory:
średnica 5mm/H8
średnica 11mm/K6
średnica 52mm/M7

Skorzystajcie w formie ćwiczeń z Kalkulatora

Odpowiedzi proszę przesłać na pocztę

Pozdrawiam J Gubański

Kalkulator tolerancji wymiarów otworu i wałka.