AktualnościUroczystości

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opowiedz nam, moja Ojczyzno,

Jak matka dzieciom ciekawym,

O latach znaczonych blizną,

Na wiekach chwały i sławy!

 

We wtorek 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Uczniowie klasy II MTP pod opieką  p. Bożeny Kusiuk i p. Agnieszki Żelazowskiej oraz p. Przemysława Melko przygotowali część artystyczną przypominającą zebranym dzieje uchwalenia w Rzeczypospolitej pierwszej w Europie ustawy zasadniczej oraz następstwa tego doniosłego wydarzenia na losy wielu pokoleń Polaków.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania wszystkich zwrotek hymnu polskiego.
Uczniowie przy akompaniamencie muzyki Chopina i Bacha deklamowali wiersze patriotyczne i przedstawili najważniejsze fakty związane z kulisami uchwalenia konstytucji majowej.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty. To właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

Opracowała: Dorota Gajowy