Biblioteka

O Bibliotece

BIBLIOTEKA

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę.
I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią”

                                                                                                 

                                                                                                                                     Carlos Ruiz Zafón „ Cień wiatru”

 

Godziny pracy

Poniedziałek 800 – 1400

 

Wtorek 800 – 1400

 

Środa 800 – 1400

 

Czwartek 800 – 1400

 

Piątek 800 – 1400

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Bożena Kusiuk

 

O BIBLIOTECE


Biblioteka ZSCKR im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia w których mieszczą się wypożyczalnia oraz czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Do dyspozycji czytelników są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka, skaner, telewizor, projektor multimedialny.

ZBIORY

Obecnie biblioteka liczy około 12000 woluminów.
Na jej bogaty księgozbiór składają się:
– Encyklopedie, słowniki i leksykony
– Literatura popularno – naukowa
– Lektury
– Literatura piękna
– Beletrystyka
– Literatura pedagogiczna
– Podręczniki szkolne

W bibliotece można skorzystać z bogatej oferty czasopism. Oprócz książek posiadamy też bogatą filmotekę na płytach CD.
Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomocą programu komputerowego MOLNET+. Komputerowe wyszukiwanie informacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i wg klasyfikacji UKD.

Prenumerujemy następujące czasopisma:


• Biblioteka w Szkole
• Cogito
• Głos pedagogiczny
• Poradnik gospodarski
• Hoduj z głową.
• Top agrar Polska.

 

Akcje czytelnicze prowadzone przez bibliotekę szkolną:

• Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018,
• Prowadzenie akcji czytelniczych „Czytamy młodszym”,
• Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych np., Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, Jak nie czytam jak czytam,
• Realizacja projektów edukacyjnych,
• Konkurs na recenzję nowości książkowej,
• Konkurs na zakładkę do książki,
• Zakupy książkowe zgodne z oczekiwaniami uczniów,
• Wystawa nowości książkowych,
• Gazetki i wystawy promujące czytelnictwo,
• Udział w konkursach czytelniczych,
• Udział w konkursach recytatorskich,
• Nagradzanie książką działalności uczniów,
• Nagradzanie książką najlepszych czytelników,
• Polecanie nowości na lekcjach bibliotecznych oraz przy wypożyczeniach,
• Polecanie nowości poprzez stronę internetową,
• Zachęcenie do korzystania ze zbiorów innych bibliotek – wycieczki