Biblioteka

„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. 
I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał,  jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią”
                                                                                                                                                                                   
Carlos Ruiz Zafón „ Cień wiatru”
 
O BIBLIOTECE

Biblioteka ZSCKR im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia w których mieszczą się wypożyczalnia oraz czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Do dyspozycji czytelników są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka, skaner, telewizor, projektor multimedialny, kserokopiarka.

Nadrzędnym celem działań biblioteki szkolnej jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych
 • wspieranie działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej
 • wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej
ZBIORY

Obecnie biblioteka liczy około 14000 woluminów.

Na jej bogaty księgozbiór składają się:

- Encyklopedie, słowniki i leksykony

- Literatura popularno – naukowa

- Lektury

- Literatura piękna

- Beletrystyka

- Literatura pedagogiczna

- Podręczniki szkolne

- Filmoteka szkolna

Prenumerujemy następujące czasopisma:

„Biblioteka w Szkole”

„Głos Pedagogiczny”

„Hoduj z Głową- Świnie”

„Hoduj z Głową –Bydło”

„Poradnik Gospodarski”

Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomocą programu komputerowego MOLNET+. Komputerowe wyszukiwanie informacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i wg klasyfikacji UKD.

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 • Prowadzenie akcji czytelniczych „Czytamy młodszym”,
 • Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych np., Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”, "Balladyny", Jak nie czytam jak czytam,
 • Realizacja projektów edukacyjnych,
 • Konkurs na recenzję nowości książkowej,
 • Konkurs na zakładkę do książki,
 • Zakupy książkowe zgodne z oczekiwaniami uczniów,
 • Wystawa nowości książkowych,
 • Gazetki i wystawy promujące czytelnictwo,
 • Udział w konkursach czytelniczych,
 • Udział w konkursach recytatorskich,
 • Nagradzanie książką działalności uczniów,
 • Nagradzanie  najlepszych czytelników,
 • Lekcje biblioteczne,
 • Polecanie nowości poprzez stronę internetową,
 • Zachęcenie do korzystania ze zbiorów innych bibliotek - wycieczki,
 • Aktyw biblioteczny

FOTOGALERIA- SLEEVEFACE Z ULUBIONĄ KSIĄŻKĄ- akcja czytelnicza promująca księgozbiór biblioteki szkolnej