Aktualności

Informujemy, że rozpoczynamy projekt pn. „Niesztampowa szkoła z przyjaciółmi z Europy”

Informujemy, że rozpoczynamy projekt pn. „Niesztampowa szkoła z przyjaciółmi z Europy” nr 2019-1-PMU-1180 realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach POWER  na rok 2018. Kwestionariusze dla osób chętnych należy pobrać z sekretariatu szkoły i złożyć w terminie do 29.11.2019 r.

 

Arkadiusz Lotek

Koordynator