Internat

„Na ziemi , której ja i ty nie zamienimy w morze łez”. Spektakl profilaktyczmo – edukacyjny.

To jak wygląda otaczający nas świat i jak kształtują się relacje między ludźmi zależy wyłącznie od nas. Wystarczy odrzucić uprzedzenia, plotkarstwo, krytykanctwo, nienawiść, by odnaleźć w drugiej osobie coś dobrego i wartościowego. Tę myśl na temat akceptacji drugiego człowieka starali się przekazać wychowankowie internatu w formie spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego, który został zaprezentowany w naszej szkole 1 kwietnia 2019 r.

Wystawienie przedstawienia poprzedziły dwumiesięczne przygotowania, w które włączyło się 26 uczniów.

Wspólna praca nad scenariuszem, doborem muzyki, grą sceniczną służyła  kształtowaniu postawy akceptacji, uczyła empatii, szacunku do innych, przezwyciężania uprzedzeń i uwrażliwiała na odmienność innych postaw. Ponadto, by stworzyć przedstawienie w takim kształcie, w jakim je zaprezentowano, uczniowie musieli efektywnie współpracować w grupie, podejmować wspólnie decyzje czy iść na kompromis. Była to więc bardzo dobra lekcja wychowawcza.

Mogliśmy zobaczyć, że wychowankowie internatu nie tylko w nim mieszkają, ale podejmują też szereg innych wartościowych działań.

M.Musiatewicz, A.Gronowska, M.Lewczuk