100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.AktualnościBibliotekaUroczystości

MŁODZIEŻ ZSCKR IM. A. ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU ZŁOŻYŁA HOŁD TWÓRCOM NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY

W piątek 28 września 2018 r. dyrekcja, nauczyciele i młodzież ZSCKR w Jabłoniu wzięli udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców Gminy Jabłoń, którzy w ten sposób złożyli hołd wszystkim polskim patriotom, którzy swoja postawą i ofiarnością przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski w 1918 r.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Jabłoniu. Kolejnym punktem było złożenie wieńców i modlitwa przy grobie żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej.

Główne uroczystości  przy pomniku poświęconym Twórcom Niepodległej Ojczyzny rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego. Nstepnie licznie zebrani mieszkańcy Jabłonia i młodzież miejscowych szkół wysłuchali okolicznościowych wystąpień, których myślą przewodnią była pamięć o tych, którzy w darze w walce o niepodległość Ojczyzny oddali swoje życie. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Jabłoń pan Dariusz Łobejko, który w imieniu organizatorów uroczystości i całej społeczności Jabłońskiej powitał przybyłych gości oraz przybyłe poczty sztandarowe. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika, którego dokonała 100- letnia mieszkanka Jabłonia wraz z uczniami reprezentującymi szkoły z Jabłonia.

Ostatnim punktem uroczystości pod pomnikiem było wystąpienie młodzieży Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. SGO Polesie w Jabłoniu z oddziałami Gimnazjum. Montaż słowno- muzyczny zaprezentowany przez uczniów nawiązywał do chwalebnych wydarzeń z historii naszej miejscowości
i naszego kraju. Na zakończenie w geście pamięci i czci wszystkim twórcom niepodległej złożono pod pomnikiem symboliczne wieńce.

            Słowa uznania należą się młodzieży i nauczycielom z naszej szkoły, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odsłonięcia pomnika przygotowując część artystyczną, wykonując piękne kotyliony oraz asystując przy poczcie sztandarowym.

Uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny była prawdziwą lekcją historii, która przypomniała szczególnie młodym ludziom, że niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć, została okupiona krwią naszych przodków. Dlatego tak ważne jest byśmy pamiętali, że wolność, którą wywalczyli nasi przodkowie zobowiązuje nas dziś, byśmy o nią dbali.

Bożena Kusiuk