Aktualności

„Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”

Realizacja programu
„Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”

 

W ramach realizowanego w naszej szkole  programu „Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” 15 października obchodziliśmy Dzień Mediacji. Na zorganizowanych przez psychologa szkolnego zajęciach uczniowie mogli dowiedzieć się, że mediacja to wypracowywanie wspólnego rozwiązania w sporze pomiędzy stronami w obecności dodatkowej osoby – mediatora. Warto podkreślić, iż dzięki procesowi mediacji strony mają wpływ na podejmowane decyzje. Bezstronny mediator kieruje rozmową w taki sposób, aby skłócone osoby zawarły ugodę oraz aby porozumienie zawarte w wyniku mediacji było satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli do zapoznania się tematyką mediacji ( https://www.mediacja.gov.pl/ ) oraz propagowania jej w naszej szkole i najbliższym środowisku.

 

Anna Gronowska