Uncategorized

Materiały, narzędzia i technologie do montażu seo I FTR + 1 F4R

26.03.2020 r. i 31. 03. 2020 r.

Nowy dział: Urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej cieplnej- proszę wpisać do zeszytu.

Temat: Urządzenia do pozyskiwania energii cieplnej -2h

Lekcje dotyczą rodzajów  urządzeń  do produkcji energii cieplnej :pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ich rodzajów, wymiennika ciepła oraz grupy pompowej.

W załączeniu przesyłam film dotyczący produkcji energii cieplnej poszerzony o sposób magazynowania.

Proszę napisać w zeszytach (5-10 zdań) o zaletach w stosowaniu tego typu urządzeń w  gospodarstwach domowych i globalnej ekologii. Proszę także abyście zastanowili się nad pytaniem: czy warto rozwijać technologie magazynowania energii cieplnej.  Proszę o uzasadnienie odpowiedzi w formie krótkiej notatki (5 zdań).

Przesyłam Wam także krótkie filmiki prezentujące to o czym będą nasze kolejne lekcje , (lekkie wprowadzenie).

Proszę obejrzeć materiał i wykonać pracę domową. Zdjęcie pracy domowej wysyłamy do mnie tą samą drogą co zawsze:) .

Jeżeli macie pytanka to proszę pisać .

Zdrowia !!! RSo

 

Źródło: www.youtube.com