3BT (Tech)3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka(rozszerz) 3BT+PT (30.03.2020)

30.03.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układu współrzędnych.

Aby przystąpić do dzisiejszej lekcji należy powtórzyć (można z zeszytu, z  podręcznika, albo poszukać w internecie) wzory na:

  • Równanie prostej (i warunek równoległości i prostopadłości prostych)
  • Długość i środek odcinka (ambitniejsi mogą też odległość punktu od prostej)
  • Równanie okręgu

oraz przypomnieć sobie jak zmieniają się współrzędne w symetriach osiowych i środkowej.

Fajnie byłoby, gdybyście napisali sobie to wszystko na jednej kartce. Ponieważ zbliżamy się do końca tego działu byłoby to takie podsumowanie najważniejszych rzeczy. Przypominam, że dział ten nazywa się GEOMETRIA ANALITYCZNA i wzory można również znaleźć w maturalnych tablicach matematycznych.

A dzisiaj do zrobienia mam dla Was zadanko(tylko jedno, bo samodzielne wyszukanie i wypisanie wzorów zajmie trochę czasu):

zadanie: Oblicz obwód i pole trójkąta ABC, jeśli A(-1,0), B(0, 5), C(4,-3).

Obwód liczą wszyscy, pole chętni.

Zadanie można konsultować ze mną jutro w godzinach 11.40-12.25 za pomocą messengera za pomącą zdjęć, wpisów lub połączenia wideo. Potwierdzeniem Waszej jutrzejszej aktywności będzie przysłanie do mnie na messengera zdjęcia kartki z wypisanymi wzorami 30.03. do godziny 18.00.

I.Sokołowska