Uncategorized

Matematyka(rozsz)2godz 3BT+3MTP 07.05.2020

07.05.2020

Temat1: Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale liczbowym.

Moi drodzy, chciałabym przypomnieć dzisiaj zagadnienie z klasy 2 o największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym <a,b>. Przypomnijcie, że aby ustalić wartość najmniejszą i największą sprawdzaliśmy, czy wierzchołek funkcji należy do przedziału. Jeśli tak to liczyliśmy wartość funkcji na brzegach przedziału i w wierzchołku, jeśli nie to tylko na brzegach…Dzisiejsza lekcja jest bardzo podobna to tych treści z 2 klasy, a w zasadzie jest ich dopełnieniem i szerszym spojrzeniem na wartość największą i najmniejszą funkcji. Dzisiejszy sposób wyznaczania wartości największej i najmniejszej jest również „skuteczny” w przypadku funkcji kwadratowej. Zapoznajcie się z filmem i zanotujcie z niego przynajmniej 2 przykłady.

https://www.youtube.com/watch?v=tjmf773R0dw

Osoby, które mają podręcznik do klasy 3 zachęcam do zapoznania się z treściami ze stron 81-83. „Rozszerzonych” zachęcam też do poznania przykładu :https://www.youtube.com/watch?v=xNMH5dWBrmw zapiszcie go w zeszycie.

Temat2: Zastosowanie pochodnej funkcji do badania własności funkcji.

W jaki sposób stosujemy poznane wiadomości o pochodnej do badania funkcji przedstawia nam przykład z filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=uz8cheUXEmU

https://www.youtube.com/watch?v=HxnCiV7vy68

Zapiszcie przykłady w zeszycie, w drugim przykładzie narysujcie wykres. Praca domowa: w oparciu o filmy wykonaj zadania 3a, 4a str.87 podręcznik. Praca dla chętnych na piątkę oba przykłady, jeden za 5 pkt.

Potwierdzeniem dzisiejszej aktywności jest przysłanie do mnie do godz.14.00 informacji, czy macie w domu podręczniki do klasy 3. Konsultacje na messengerze godz.9.45-11.15. W przyszłym tygodniu piszemy prace zaliczeniową z ostatniego działu – Granica i pochodna funkcji. Zadania prześlę na maila albo na messengera.

Pozdrawiam I.Sokołowska