3BT (Tech)3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka(rozsz) 3BT+3MTP 27.04.2020

27.04.2020

Temat: Pochodna funkcji w punkcie.

Moi drodzy, dzisiaj poznajemy dwa ważne nowe pojęcia: iloraz różnicowy i pochodna funkcji w punkcie.

zapisujemy w zeszycie poniższą notatkę:

  1. definicja ilorazu różnicowego:

 

Krzysztof Kucab Rzeszów, ppt pobierz

Iloraz różnicowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

2. definicję pochodnej funkcji w punkcie:

Definicja:

Pochodna funkcji jednej zmiennej w punkcie x0 jest definiowana jako następująca granica ilorazu różnicowego:

{\displaystyle f'(x_{0})=\lim _{h\to 0}{\frac {f(x_{0}+h)-f(x_{0})}{h}}}

3. Dla chętnych – do analizy temat ze str 56 z podręcznika wraz z występującymi tam ćwiczeniami. Przypominam, że realizujemy już podręcznik do kl 3.

Jako potwierdzenie dzisiejszej aktywności proszę przesłać zdjęcie z zapisanej w zeszycie jednej z podanych definicji (dowolnej) dzisiaj do godz. 15.00. Konsultacje przez messengera 11.40-12.25. Pozdrawiam I.Sokołowska