Uncategorized

Matematyka4RTM

25.03.2020 (1)

Temat1: Stereometria – powtórzenie wiadomości.

Powtarzamy z teorii:

  • Wzór na pole, wysokość trójkąta równobocznego oraz w jakim stosunku przecinają się wysokości
  • Wzór na pole i przekątną kwadratu
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
  • Wzory na objętość i pole powierzchni brył:Prostopadłościanu, Sześcianu, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,walca,stożka i kuli.

Informacje i rysunki zamieszczamy w zeszycie lub znajdujemy je w tablicach, które są do matur, nie wszystko jest. N.P. nie ma dwóch pierwszych kropek dlatego trzeba się ich nauczyć, bo na maturze są bardzo przydatne.

Informacje te znajdziecie w zbiorze zadań „Jak zdać maturę…” str.265,266 osobom, które nie mają zbiorów wyślę zdjęcia na grupę.

Dwie pierwsze kropki też wyślę na grupę (!ich musicie się porządnie nauczyć bo jak wspominałam nie ma ich w tablicach!)

Dla dociekliwych i tych którzy te wiadomości mają w „małym paluszku” przesyłam zadanie dodatkowe:

Zadanie

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny, w którym krawędź podstawy ma długość 2cm, a wysokość tego graniastosłupajest równa 4cm. Oblicz:

a) objętość graniastosłupa

b)cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny sąsiedniej ściany bocznej

c)sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy