Uncategorized

Matematyka(2g) 1BT 16.06.2020

16.06.2020

Temat1: Trójkąty przystające.

Witam, dzisiaj poznamy pojęcie trójkątów przystających. Proszę o obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=EMkM89YXITk . Z filmu proszę zapisać definicję trójkątów przystających i wypisać cechy przystawania trójkątów wraz z rysunkami.

Temat 2: Twierdzenie Talesa.

Kolejny temat to twierdzenie Talesa. Zapoznajemy się z nim przez obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aVwW7TsMkug

Bardzo proszę o zrobienie notatki z filmu.

Dla bardziej dociekliwych zadania z naszego podręcznika: zad1,3 str.264 oraz ćw.3/259, ćw.7/260.

Pozdrawiam I. Sokołowska