1F4R (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka1F4R

24-04-2020

Temat: Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi.

Celem lekcji jest wyznaczanie punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają określone nierówności.

  1. Zapoznaj się z Przykładem 1 str. 214 Nierownosci_i_uklady_nierownosci_stopnia_pierwszego_z_dwiema_niewiadomymi
  2. Zapamiętaj Twierdzenie o warunkach zawierania się punktów do półpłaszczyzn wyznaczonych przez prostą o równaniu ogólnym.
  3. Zapoznaj się z Przykładem 2 str. 215
  4. Wykonaj w zeszycie Ćwiczenie 1 a,b,c str. 215. Zrób zdjęcie i prześlij na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Opracował Leszek Koczkodaj