Uncategorized

matematyka1BT

Szanowni uczniowie, dzisiaj kończymy ćwiczenia i ruszamy z nowym tematem(który proszę wpisać do zeszytu i zrobić notatkę):

Temat: „Monotoniczność funkcji”

notatkę robimy w/g schematu:

  1. co to znaczy, że funkcja jest monotoniczna
  2. kiedy funkcja jest rosnąca
  3. kiedy funkcja jest malejąca
  4. kiedy funkcja jest stała

do każdego podpunkty sporządzamy wykres na który funkcja jest rosnąca, malejąca i stała. 

przykłady możecie przeanalizować zarówno z podręcznika jak też poszukać w internecie. W razie problemów proszę kontaktować się ze mną na komunikatorze w godzinach 8.30-11.30.