Uncategorized

matematyka

Egzamin maturalny z matematyki w roku szkolnym 2020/2021:

W celu przygotowania się do egzaminu maturalnego z matematyki warto zapoznać się z:

1. Nowy informator maturalny. Zawiera on zakres wymagań egzaminacyjnych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_matematyka_EM_standardowy.pdf

2. Dotychczasowe arkusze maturalne wraz z odpowiedziami:

https://szaloneliczby.pl/matura/

https://arkusze.pl/matematyka-matura-poziom-podstawowy/

3. Strony i kanały szczególnie polecane w nauce do egzaminu maturalnego:

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/matematyka

https://www.matemaks.pl/matematyka-matura-podstawowa-kurs.html

https://www.matmana6.pl/

Kurs maturalny – Matematyka – Poziom podstawowy

http://zdajmyrazem.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=8XxCoNodkq8

https://www.youtube.com/watch?v=xSlA5GuQqCg