Uncategorized

matematyka rozszerzona 3BT+PT

Informacja o zdalnych lekcjach. Od dzisiaj spotykamy się tu na stronie. Będę podawać wam tematy kolejnych lekcji i zadania do przećwiczenia treści. Konsultacje nadal za pomocą messengera w godzinach 8.30 – 11.30.

Dzisiejszy temat to:

„Podsumowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

do przećwiczenia mamy dzisiaj następujące zadania:

zad.1

Dany jest trójkąt ABC, gdzie A(2,-3), B(8,-1), C(3,4). Wysokość wychodząca z wierzchołka C przecina podstawę AB w punkcie D. Oblicz współrzędne punktu D oraz długość wysokości CD.

zad.2

Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej y=2x+1 i przechodzącej przez punkt S(1,-2).

zad.3

Oblicz obwód trójkąta ABC wiedząc, że : A(0,0), B(-2,3), C(1,5).

zad. 4

Napisz równanie okręgu, który jest symetryczny do okręgu o środku S(2,6) i promieniu 2 względem początku układu współrzędnych.