1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka kl. 1P4

Dzień dobry!

Dzisiaj zgodnie z planem, dwie lekcje.

02.04 (2h)

Lekcja 1:

Temat: Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi.

Dzisiaj do wykonania zadań z pierwszej lekcji będzie potrzebna Państwu linijka.

Proszę zapoznać się z teorią i przykładami z pliku :Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

Następnie proszę Państwa o analizę przykładów jakie dla Was przygotowałam oraz o wykonanie ćwiczeń na podstawie tych przykładów: Przykłady; ćwiczenia do wykonania

W przypadku zaznaczania nierówności w układzie współrzędnych, najpierw rysujemy prostą odpowiadająca danej nierówności, następnie zaznaczamy obszar który nas interesuje. Analizując przykład proszę zwrócić uwagę na ZNAK NIERÓWNOŚCI i obszar jaki jest zaznaczony. Zaznaczony obszar zależy od znaku nierówności. Analizując przykład 3: mamy zaznaczyć zbór punktów opisanych nierównością: x>-3. Dlaczego zaznaczony jest obszar po prawej stronie prostej x=-3? Ponieważ znak nierówności mówi nam, że interesują nas wartości x większa od -3. A liczby większe od -3 znajdują się po jej prawej stronie.

Proste o równaniu x=a to zawsze które są pionowe, zaś proste o równaniu y=a to proste które są poziome.

Lekcja 2:

Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcja liniowa.

Sprawdzian wypada w przyszłym tygodniu – w czwartek. Sprawdzian będzie w formie testu. Otrzymacie ode mnie odpowiedni link w który będzie należało wejść i wykonać zadania. Poniżej zamieszczam Państwu zagadnienia z jakich należy się przygotować oraz zamieszczam zadania jakie mogą się pojawić. Na następnej lekcji nadal będziemy kontynuowali powtórzenie.

Zagadnienia na sprawdzian:

  1. Funkcja liniowa i jej własności. (Zad. 1)
  2. Rysowanie wykresów funkcji liniowej (Zad. 2)
  3. Równoległość i prostopadłość prostych (Zad. 3,4)
  4. Równania i nierówności liniowe (Zad.5)
  5. Zadania z treścią prowadzące do równań i układów równań. (Zad. 6)

ZADANIA —> Zadania powtórzeniowe FUNKCJA LINIOWA cz. I

Przy rozwiązywaniu powyższych zadań pomocne będę Państwu wszystkie wskazówki jakie otrzymaliście ode mnie wcześniej. Wszystkie znajdują się na grupie na facebooka w zdjęciach. Proszę tam zajrzeć. Potwierdzeniem Waszej obecności na dzisiejszych zajęciach będzie wykonanie ćw. 1 z pierwszej lekcji oraz zad. 1 z zadań powtórzeniowych. Za wykonanie pozostałych zadań (z dwóch lekcji) wstawiam (+,+). Na ich wykonanie macie czas do poniedziałku 🙂

W razie problemów, proszę pisać – wspólnie damy radę.

Zdjęcia potwierdzające Waszą pracę proszę przesyłać na mojego messengera lub na pocztę: marlena.lotek1@gmail.com

 

Pozdrawiam,

Marlena Lotek.