Uncategorized

Matematyka 4RTM, 4FTP, 4BT (30.03.2020)

30.03.2020 Temat: Podsumowanie wiadomości o bryłach.

  1. Przypominamy wiadomości teoretyczne o bryłach.
  2. Przypominamy zasadę rozwiązywania zadań otwartych ze stereometrii: – analiza zadania (najczęściej poprzez rysunek z oznaczeniami); – rozwiązanie zadania (wykorzystujemy oznaczenia zastosowane w analizie i przede wszystkim szukamy trójkątów prostokątnych); -zapisanie odpowiedzi do zadania (przypominam o czym zawsze mówiłam zanim napiszesz odpowiedź przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem całe zadanie!!!)
  3.  Rozwiązywanie zadań:

zad.1 Długości krawędzi prostopadłościanu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 1. Wiedząc, że kąt między najkrótszą przekątną ściany i najkrótszą krawędzią ma miarę 60 stopni, oblicz wymiary tego prostopadłościanu.

zad.2 Naczynie w kształcie walca o średnicy podstawy równej 18 cm i wysokości 16 cm napełniono w trzech czwartych wodą. Następnie włożono do niego metalową sześcienną kostkę o krawędzi długości 10cm. Sprawdź, czy woda wylała się z naczynia. (w obliczeniach przyjmij, że pi=3,14).

4. Podsumowanie: Przeanalizuj, czy rozwiązując zadania stosowałeś/ałaś się do zasad z pkt.2.

Rozwiązując zadania można skorzystać z konsultacji ze mną pisząc na messengera lub łącząc się przez wideo w godzinach 8.00-11.35. Zadań do mnie nie przysyłacie chyba, że chcecie coś skonsultować. W takich wypadkach przysyłajcie na messengera. Dzisiejsze hasło to wasz nr w dzienniku. Na potwierdzenie aktywności czekam jak zwykle na priv do godz.18.00. Klasa 4FTP ma na dzisiaj jeszcze jedną lekcję. Aktywność potwierdzacie tylko raz.

Pozdrawiam I.Sokołowska