Uncategorized

Matematyka 4FTP (2 godz) 31.03.2020

31.03.2020 (wtorek)

Temat1,2(2godz): Statystyka – rozwiązywanie zadań.

Szanowni uczniowie,dzisiaj pracujemy w/g następującego planu:

  1. Przypominamy o jakich elementach statystyki mówiliśmy w szkole średniej. O ile wykonaliście poprzednie lekcje powinniście mieć je wypisane w zeszycie pod ostatnim tematem, dla tych którzy tego nie zrobili i dla tych którzy zrobili ale chcą utrwalić proponuję przypomnienie w formie filmu:https://www.youtube.com/watch?v=PncfB6sd80c
  2. Zadania z filmu próbujemy samodzielnie wykonać w zeszycie. Zapisujemy je!
  3. Przechodzimy teraz do przykładowych zadań maturalnych proszę przejść do filmu i wybrać z niego przynajmniej 2 zadania, które samodzielnie potraficie zrobić. Zapiszcie je w zeszycie https://www.youtube.com/watch?v=sQHfO3vtGYw
  4. Oczywiście chętni mogą przećwiczyć wszystkie zadania z filmu.
  5. Dodatkowo dla tych, którzy chcą popracować nieco więcej proponuję rozwiązać zadania ze zbioru „Jak zdać maturę…” zadania 370-381 srt.290-293 (wysłałam zdjęcie tych zadań na grupę)
  6. Potwierdzeniem dzisiejszej aktywności będzie odpowiedź do zadania 373 str 291 z tej puli zadań. Na potwierdzenie czekam do godziny 18.00. Konsultacje na messengerze formy jak dotychczas w godzinach 12.35-14.10. Trochę sporo materiału ale przypominam, że mamy tu 2godz. lekcyjne.

Powodzenia I. Sokołowska