Uncategorized

Matematyka, 3FT, 2020 r.

Temat: Pole powierzchni  i objętość kuli – zadania.

Witam !

Proszę o rozwiązanie poniższych zadań maturalnych i przesłać mi rozwiązania do 25.05.2020r. w dowolnej formie.

Zadanie 1.

Objętość kuli o promieniu r=π dm jest równa:
A. 4/3πdm3
B. 4/3π4dm3
C. 3/4π4dm3
D. 3/4π3dm3.
Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2018 Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 19. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 743

Objętość tej bryły jest równa:

A. 5/3πr3
B. 4/3πr3
C. 2/3πr3
D. 1/3πr3.
Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4. Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Długość tworzącej stożka jest równa:
A. 8
B. 4
C. 16
D. 12.
Kula ma objętość V=288π. Promień r tej kuli jest równy:
A. 6
B. 8
C. 9
D. 12.

Powodzenia!

Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości służę pomocą (dziennik elektroniczny, facebook i mój adres wizorka@gmail.com).

Pozdrawiam !

M. Wizor