3FT (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka, 3FT, 11.05.2020 r.

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość stożka – zadania.

Witam !

Proszę o rozwiązanie poniższych zadań maturalnych i przesłać mi rozwiązania do 18.05.2020r. w dowolnej formie.

  
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 12 i promieniu podstawy 5 jest równe:

A. 60π
B. 25π
C. 144π
D. 65π.
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 40 i promieniu podstawy 9 jest równe:

A. 81π
B. 369π
C. 1600π
D. 360π.
Metalowy stożek, którego tworząca o długości 12 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30, przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz promień kulki.
Tworząca stożka o promieniu podstawy 3 ma długość 6 (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2015 (termin dodatkowy) Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 617
Kąt αα rozwarcia tego stożka jest równy
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90∘.
  
Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45.
Wysokość tego stożka jest równa

A. 2√2
B. 16π
C. 4√2
D. 8π.

Powodzenia!

Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości służę pomocą (dziennik elektroniczny, facebook i mój adres wizorka@gmail.com).

Pozdrawiam !

M. Wizor