3FT (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka, 3FT, 04.05.2020 r.

Temat: Pole powierzchni całkowitej i objętość walca – zadania.

Witam !

Proszę zapoznać się  z zadaniami ze stron:  https://www.youtube.com/watch?v=-iIlx5Sm4Mw;  https://www.youtube.com/watch?v=TAkWBjXXbBI;  https://www.youtube.com/watch?v=TAkWBjXXbB  .

Proszę przeanalizować te zadania a rozwiązania napisać w zeszycie.

Następnie proszę rozwiązać poniższe zadania maturalne i przesłać mi rozwiązania do 11.05.2020r. w dowolnej formie.

  
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 1. (1 pkt.)   329
A. 108π
B. 54π
C. 36π
D. 27π
Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jest równa 24π. Zatem promień podstawy tego walca ma długość

A. 44
B. 88
C. 22
D. 6
Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do jego płaszczyzny podstawy pod kątem 45. Wysokość walca ma długość 88. Objętość walca jest równa:
A. 216π
B. 128π
C. 64π
D. 32π
Pole powierzchni bocznej walca jest równe 16π, a promień podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa
A. 44
B. 88
C. 4π
D. 8π

Powodzenia!

Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości służę pomocą (dziennik elektroniczny, facebook i mój adres wizorka@gmail.com).

Pozdrawiam !

M. Wizor