Uncategorized

Matematyka 3BT+3MTP 19.05.20

19.05.20

Temat: Proste i płaszczyzny w przestrzeni.

 

Zapoznajemy się z materiałem i przepisujemy (z rysunkami) notatkę do zeszytu:

Płaszczyzna to pojęcie pierwotne, czyli pojęcie elementarne, które wprowadzamy bez definiowania.

Płaszczyznę w sposób jednoznaczny określają np:

– trzy niewspółliniowe punkty (punkty nie leżące na jednej prostej),

– prosta i punkt nie należący do tej prostej,

– dwie różne proste równoległe,

– dwie proste przecinające się.

Płaszczyzny oznaczamy literami greckiego alfabetu α, β, φ, podobnie jak kąty.

Prosta równoległa do płaszczyzny: prosta jest równoległa do płaszczyzny, gdy nie ma ona żadnych punktów wspólnych z płaszczyzną lub zawiera się w tej płaszczyźnie.

Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny.

Prosta przecinająca (przebijająca) płaszczyznę: prosta mająca dokładnie jeden punkt wspólny z daną płaszczyzną.

Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny.
Płaszczyzny równoległe:
Wzajemne położenie płaszczyzn.

Płaszczyzny przecinające się: płaszczyzny, które nie są równolegle i ich częścią wspólną jest prosta.

Wzajemne położenie płaszczyzn. Kątem nachylenia prostej a do płaszczyzny... nazywamy: 1. Kąt zerowy, gdy... 2. Kąt prosty, gdy... 3. Każdy z dwóch kątów ostrych utworzonych przez prostą a i jej rzut prostokątny na płaszczyznę, gdy prosta a przecina..., lecz nie jest do niej prostopadła.
Jako potwierdzenie Waszej dzisiejszej aktywności proszę o przesłanie do mnie zdjęcia ostatniego rysunku z notatki (kąt nachylenia prostej do płaszczyzny) do godz. 15.00. Konsultacje 8.00-8.45 na messengerze.

Pozdrawiam I.Sokołowska