Uncategorized

Matematyka 3BT+3MT 15.06.2020

15.06.2020

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa – zadania.

Drodzy uczniowie, dzisiaj pracujemy zgodnie z planem:

1.Przypominamy co to jest graniastosłup

2.Przypominamy z czego zbudowany jest graniastosłup

3.Przypominamy co to jest siatka graniastosłupa

4.Przypominamy jak nazywamy graniastosłupy

5. Wykonujemy zadanie:

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.

Przesyłamy na messengera rozwiązanie zadania (do godz 15.00) jako potwierdzenie dzisiejszej aktywności.

Pozdrawiam I. Sokołowska