Uncategorized

Matematyka 2PT 21.05.2020

21.05.2020

Temat: Ciąg liczbowy.

Rozpoczynamy dzisiaj nowy dział – Ciągi liczbowe. Jako wstęp do zagadnienia zapoznajcie się z filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=8nhVTWwc-f0

Następnie na podstawie materiału zamieszczonego w linku:

https://pl.wikibooks.org/wiki/Matematyka_dla_liceum/Ci%C4%85gi_liczbowe#Poj%C4%99cie_ci%C4%85gu

sporządź notatkę zawierającą:

1. Ogólną definicję ciągu

2. Przykład ciągu i objaśnienie pojęć: wyraz ciągu, wartość ciągu

3. Definicję ciągu liczbowego

4. Przykład ciągu liczbowego

5. Na zakończenie sporządź wykres ciągu liczbowego (może być ten który zamieszczony jest w przykładzie w linku lub wymyślony przez ciebie)

Jako potwierdzenie dzisiejszej aktywności odpowiedz na pytanie: z czego składa się wykres ciągu liczbowego(odpowiedź, jeśli nie wiesz, jest zamieszczona w linku pod wykresem) na potwierdzenie czekam do godz.15.00. na messengerze.

O monotoniczności ciągu nie czytamy, to treści na przyszłe lekcje.

Wystawiłam propozycje ocen końcoworocznych. Przypominam, że są to oceny za cały rok, a nie za drugi semestr i oczywiście w zależności od Waszej aktywności mogą jeszcze ulec zmianie.

Pozdrawiam I.Sokołowska