Uncategorized

Matematyka, 2BT i 2FTP, 08.05.2020 r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne – zadania.

Witam !

Proszę rozwiązać poniższe zadania maturalne i przesłać mi rozwiązania (nie tylko odpowiedzi) do 15.05.2020r. w dowolnej formie.

Wyrażenie 16x224x+9, jest dla każdej rzeczywistej liczby x równe:

A. (4x3)(4x+3)
B. (16x3)(x+3)
C. (4x3)(4x3)
D. (16x3)(x3)

Wyrażenie 4x220x+25, jest dla każdej rzeczywistej liczby x równe:

A. (2x5)(2x5)
B. (4x5)(x+10)
C. (4x5)(x10)
D. (2x5)(2x+5)

Liczba (3+2√3)2 jest równa:

A. 75
B. 21+6√3
C. 21+12√3
D. 21

Dla x1 różnica ( x/(x+1))1 jest równa:

A. 1 / (x+1)
B. 1 / (x+1)
C. (2x+1) / (x+1)
D. x / (x+1)

Liczba (3√2)2+4(2–√2) jest równa:

A. 1910√2
B. 174√2
C. 15+14√2
D. 19+6√2
Wyrażenie 5a 210ab+15a jest równe iloczynowi:
A. 5a 2(110b+3)
B. 5a(a2b+3)
C. 5a(a10b+15)
D. 5(a2b+3)

Powodzenia!

Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości służę pomocą (dziennik elektroniczny, facebook i mój adres wizorka@gmail.com).

Pozdrawiam !

M. Wizor