Uncategorized

Matematyka 2BT, 2FTP (poziom rozszerzony)

Dzień dobry!

 

Na dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować rysowanie wykresów funkcji trygonometrycznych.

Temat: Wykresy funkcji trygonometrycznych – rozwiązywanie zadań.

 

1. Zapiszcie temat do zeszytu.

2. Na podstawie wykonanych wykresów na poprzedniej lekcji wykonajcie zadania:
– zad. 1 str. 184 (w tym zadaniu zaczynamy od narysowania wykresu funkcji y=cosx dla x należącego do określonego przedziału – ten przedział jest nasza dziedziną, czyli wykres funkcji ma sie znajdować w tym przedziale. Skorzystajcie z podpowiedzi: Proste czerwone linie na rysunku wyznaczają naszą dziedzinę. Na podstawie tego wykresy podajcie własności tej funkcji o których mowa w poleceniu).

– zad. 2 str. 184 (nie wrzucam Wam już wykresu, mam nadzieję, że zrobicie to sami. Skorzystajcie z zadania 1 – zauważcie, że mamy tu trochę inną dziedzinę, a funkcję którą trzeba narysować jest funkcja y=sinx).

– zad. 3 str. 184 (wykonujemy je podobnie jak dwa poprzednie zadaniach)

– Zad. 4 str. 184 PRZYKŁAD A ( macie do narysowania funkcje określoną za pomocą wartości bezwzględnej, czy pamiętacie co mówi wartość bezwzględna o wykresie funkcji? Że nie ma jej pod osią X. Dla przypomnienia polecam krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=VqzU4in8Vik&t=191s. Dla przykładu umieszczam Wam wykres funkcji g(x)=cosx (kolor niebieski) oraz f(x)=|cosx| (kolor zielony). Wasz wykres ma być podobno, tylko zamiast cosinusoidy rysujecie sinusoidę( przechodzi przez punkt (0;0)). I odbijacie, względem osi X tą część wykresy która leży pod tą osią. Pamiętajcie tylko o przedziale, jaki jest podany w poleceniu).

  • ZADANIE DLA CHĘTNYCH:
    – zad. 5 str. 185 PRZYKŁAD A (należy przesunąć wykres funkcji wzdłuż osi OX o odpowiednią jednostkę)
    – zad. 6 str. 185 PRZYKŁAD A (należy przesunąć wykres funkcji wzdłuż osi OY o odpowiednią jednostkę.

 

W razie braku podręcznika zdjęcia zadań do rozwiązania, prześlę na grupę na messengerze. 

Potwierdzeniem waszej obecności na dzisiejszych zajęciach będzie przesłanie zdjęcia wykonanego zad. 4A str. 184.

 

W razie problemów i wątpliwości proszę pisać – drogę kontaktu znacie.

 

Pozdrawiam,
Marlena Lotek.