Uncategorized

Matematyka 2BT, 2FTP (grupa rozszerzona)

Dzień dobry!

 

Dzisiejszy materiał jest przeznaczony na 2 godziny lekcyjne. Poznacie nowe wzory na sumę i różnicę funkcji trygonometrycznych.

 

Temat: Funkcja sumy i różnicy. Suma i różnica funkcji trygonometrycznych.

1. Zapisz temat w zeszycie.

2. Wykonaj notatkę – zapisz do zeszytu wzory:

3. Obejrzyj w ramach lekcji cały film:
https://www.youtube.com/watch?v=fx17k_MlRBo

4. Do zeszytu przepisz 3 wybrane przykłady z filmu.

5. Samodzielnie w zeszycie wykonaj zadania, korzystając z poznanych wzorów:

Zad. 1 Oblicz wartość funkcji, korzystając ze wzorów na sumę i różnicę kątów:

a) cos15 = cos(60-45)= …..

Zad. 2 Oblicz korzystając ze wzorów na sumy i różnice funkcji trygonometrycznych:

a) sin75 + sin15 = …
b) cos75 – cos15 = ….

 

Potwierdzeniem Waszej dzisiejszej obecności na zajęciach będzie przesłanie zdjęcia wykonanej notatki.

 

W razie problemów i wątpliwości – proszę pisać.

 

Pozdrawiam,
Marlena Lotek