Uncategorized

Matematyka 1PT

Dzień dobry!

Dzisiaj zgodnie z planem realizujemy 2 godziny. Na pierwszej lekcji będziemy rozwiązywali zadania dotyczące proporcjonalności odwrotnej, do rozwiązywania przyda Wam się notatka z poprzedniej lekcji. Druga lekcja będzie dotyczyła powtórzenia. W środę wykonacie test podsumowujący Waszą wiedzę z tego działu.

Lekcja 1:

Temat: Proporcjonalność odwrotna – zadania.

1. Zapiszcie temat w zeszycie.

2. Przypomnijcie sobie czym jest proporcjonalność odwrotna i co ją rożni od proporcjonalności prostej.
Polecam filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JdkXJP-lyXk

3. Wykonajcie zadania:
– Ćw. 3 str. 195
– Zad. 1 str. 196

W powyższych zadaniach najpierw trzeba wyznaczyć współczynnik a. Współczynnik a wyznaczymy podstawiając do wzoru y=a/x odpowiednie wartości x i y z podanej tabelki. Tabelkę uzupełnicie jeśli dane będziecie mieli już a. Podobny przykład wykonałam w notatce, jaką przepisaliście. Należy odwzorować to działanie lub skorzystajcie z filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=Ax8QHCz68_Q Na tym filmiku macie wytłumaczone rozwiązanie identycznego zadania jak nasze.

– zad. 2 str. 196 ( w tym zadaniu zamiast parametru macie macie podany parametr k. Mamy dany też wykres. Na wykresie jest zaznaczony punkt (3,5). Widzimy, że punkt ten należy do wykresu naszej funkcji. W podpunkcie a należy wyznaczyć wartość k, czy najogólniej mówiąc musimy wyznaczyć wzór naszej funkcji kiedy mamy podany punkt, który należy do jej wykresu.

https://www.youtube.com/watch?v=KyV24YN606s <– pod tym linkiem mamcie rozwiązane zadania w którym również trzeba wyznaczyć wzór funkcji mając dany punkt należący do wykresu.

– zad. 3 str. 197 przykład (a,b)  – (rysujecie dwa wykresy funkcji o podanym wzorze, będa to takie krzywe jak ta, która jest przedstawiona na wykresie w zadaniu 2. Aby narysować wykres należy zrobić tabelkę; w pierwszym wierszu wpisujemy wartości x, a w drugim wartości y. Wartości x – wpisujemy dowolne, zauważcie tylko, że maja to być wartości dodanie, bo w zadaniu mamy podane, że x>0. wartości y – obliczamy podstawiając x do wzoru).

 

Lekcja 2:

Temat: Powtórzenie wiadomości – Funkcje.

Zagadnienia na sprawdzian:

1. Pojęcie funkcji ( proszę sobie przypomnieć definicję funkcji, co to jest dziedzina, przeciwdziedzina, argument, zbiór wartości funkcji, miejsce zerowe funkcji – zwróćcie uwagę na Przykład 5 str. 154 oraz Ćw. 5. str. 154, zad. 1 str. 155)

2. Szkicowanie wykresów funkcji (Polecam przypomnieć sobie Przykład 1, 2 sr. 157)

3. Monotoniczność funkcji (przypominamy sobie co znaczy, że funkcja jest monotoniczna, warto zwrócić uwagę na zad. 1 sr. 169)

4. Odczytywanie własności funkcji z wykresu (Przypominamy sobie jak rozwiązywaliśmy zad. 1 str. 172)

5. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY ( Przypomnijcie sobie Tw. str. 178, Ćw. 1 str. 178 oraz zad. 1 str. 179)

6. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX ( Przykład 1,2,3 str. 181)

7. Wektory w układzie współrzędnych ( Przypomnijcie sobie definicje wektora, w jaki sposób zaznaczamy go w układzie współrzędnych oraz jak odczytujemy jego współrzędne – str. 182- 183)

8.Przesuwanie wykres o wektor ( Przypomnijcie sobie tw. str. 185, zwróćcie uwagę na przykład 1 i zobaczcie jaki wzór funkcji otrzymujemy po przesunięciu wykresu o wektor zad. 1 str. 186)

9. Przekształcenie wykresu przez symetrie względem osi układu współrzędnych ( Przypomnijcie sobie informacje z przykładu 1 str. 187, przykładu 4 str. 189)

10. Proporcjonalność odwrotna (Przypomnijcie sobie definicję proporcjonalności odwrotnej str. 194, przykład 3 str. 195 oraz Ćw. 3 str. 195, zad. 2 str. 196).

Obok zagadnień podałam Wam przykładowe zadania lub przykłady na które warto zwrócić uwagę podczas przypominania sobie informacji.

 

Zadaniem dla Was będzie wykonanie LAPBOOKA z tego działu. Chciałabym aby na Waszych pracach były poruszone wszystkie zagadnienia. Jeśli jeszcze nie robiliście lapbooków – polecam zapoznanie się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU&t=194s.

Mam nadzieję, że wyjdą z tego fajne prace.

 

Potwierdzeniem Waszej obecności będzie przesłanie wykonanego Ćw. 3 str. 195. To zadania przesyłacie dzisiaj.

Na pozostałe zadania czekam do środy, wstawiam za nie plusa. Najlepsze Lapbooki będę oceniać oddzielnie.

W razie problemów piszcie.

 

Pozdrawiam,
Marlena Lotek.