Uncategorized

Matematyka 1P4

Dzień dobry!

 

Na dzisiejszych lekcjach będziemy powtarzać wiadomości z działu 5, materiał który mamy do zrealizowania jest przewidziany na 2 jednostki lekcyjne.
Test podsumowujący odbędzie się w przyszły czwartek.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu V – przekształcanie wykresów funkcji.

I. Zapiszcie temat w zeszycie: Powtórzenie wiadomości z działu V – przekształcanie wykresów funkcji.

II. Zapiszcie do zeszytu:

Zagadnienia na sprawdzian:

1. Symetria względem osi układu współrzędnych.

2. Symetria względem początku układu współrzędnych.

3. Przesunięcia wykresu funkcji równoległe do osi x i do osi y.

4. Wykres funkcji y=|f(x)|, y=f(kx), y=kf(x).

 

III. Wykonajcie ściągawkę na sprawdzian – wypisujemy wszystkie przydatne wzory przekształceń jakie poznaliście (przekształcenie wykresu względem osi X i Y, przekształcenie względem początku układu współrzędnych (punktu (0,0)) oraz jaki wzór funkcji otrzymamy po przesunięciu jej o podany wektor (str. 253 w podręczniku).

Umieszczam małą pomoc: Wykresy przekształceń – ściąga, może z tego skorzystacie.

Wiadomości ze ściągawki najlepiej jest nauczyć się na pamięć, nie będzie tego na maturze w tablicach – trzeba mieć to w głowie 🙂

 

IV. Na podstawie wykonanej ściągawki, w ramach rozgrzewki, wykonajcie quiz: https://quizizz.com/join?gc=9921133

Podajcie swoje imię i nazwisko (bez żadnych pseudonimów).
Dla najlepszych 3 osób wstawię dobrą ocenę 🙂

 

V. W zeszycie rozwiążcie zadania:

Poziom podstawowy:
– zad. 1,2,3,4,5, str. 265
– zad. 8, 9 str. 266

Zadania dla chętnych (z poziomu rozszerzonego):
– zad. 1,3 str. 267
– zad. 8 str. 268 (obliczmy najpierw wartość wyrażenia z potęgami, następnie wyliczoną wartość wstawiamy w miejsce x i sprawdzamy czy dla takiego x, y będzie równy 0).
– zad. 9 str. 268 ( zadanie nie trudne, na podstawie wzoru ze str. 253 zapiszcie wzór funkcji g po przesunięciu o wektor a, następnie w jednym układzie współrzędnych narysujcie wykres funkcji f i g – będą to dwie proste równoległe. Figurą jaka powstanie będzie czworokąt aby obliczyć jego pole – musicie podzielić go na dwa trójkąty. Wysokość tych trójkątów odczytać będzie łatwo (liczymy po kratkach), aby wyznaczyć ich podstawę będziecie musieli wyznaczyć miejsca zerowe funkcji f i g (najlepiej ze wzoru x0=-b/a), następnie za pomocą wyznaczonych miejsc zerowych trzeba będzie odczytać długość podstawy tych trójkątów).

 

Dla zainteresowanych umieszczam skany zadań: Powtórzenie wiadomości str. 265 – 267

 

W ramach potwierdzenia obecności na dzisiejszych zajęciach proszę wykonać quiz i przesłać mi zdjęcie wykonanej ściągawki.

Za rozwiązanie pozostałych zadań powtórzeniowych wstawiam (++).

Gdybyście mieli jakieś problemu i wątpliwości – piszcie.

 

Pozdrawiam,
Marlena Lotek.