Uncategorized

Matematyka 1F4R

17-04-2020

Temat: Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

Celem lekcji jest nabycie umiejętności przedstawiania interpretacji geometrycznej układu równań.

  1. Interpretacja geometryczna układu równań niezależnych (układu oznaczonego).
  2. Interpretacja geometryczna układu równań, który nie ma rozwiązań (układu sprzecznego).
  3. Interpretacja geometryczna układu równań zależnych (układu nieoznaczonego).

Przeczytaj i zapamiętaj informacje w ramkach na str. 206

Przeanalizuj Przykład 3 str. 205 oraz Przykłady 4 i 5 str. 206 a następnie wykonaj:

  • Ćwiczenie 3a str. 206 (uczniowie o numerach od 1-7)
  • Ćwiczenie 3b str. 206 (uczniowie o numerach od 8-14)
  • Ćwiczenie 3c str. 206 (uczniowie o numerach od 15-20)

Przeanalizuj Przykład 6 str. 207/208

Osoby chętne wykonają Ćwiczenie 5a.

Proszę zrobić zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń i przesłać na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Opracował Leszek Koczkodaj