Uncategorized

Matematyka 1F4R

3-04-2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcja liniowa.

Plan powtórzenia do sprawdzianu w dniu 6 kwietnia 2020

  1. Proporcjonalność prosta.
  2. Funkcja liniowa i jej własności.
  3. Równoległość i prostopadłość prostych.
  4. Zastosowanie funkcji liniowej do opisywania zjawisk z życia codziennego.
  5. Funkcja przedziałami liniowa.

Powtórzenie będzie polegało na rozwiązywaniu zadań testowych.

Otwórz test https://forms.gle/h4CQD3rdiEWaNHNi6 wpisz swój adres e-mail, rozwiąż zadania, zaznacz prawidłowe odpowiedzi i prześlij w dniu dzisiejszym do godziny 15.

Identyczną formę będzie miał sprawdzian.

Opracował Leszek Koczkodaj