Uncategorized

Matematyka 1F4R

18-06-2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – przekształcanie wykresów funkcji.

Celem lekcji jest usystematyzowanie wiadomości na temat przekształceń wykresów funkcji.

 1. Proszę powtórzyć ważne informacje zapisane w ramkach dotyczące:
  • symetrii względem układu współrzędnych
  • symetrii względem początku układu współrzędnych
  • przesunięć wykresów funkcji względem osi układu współrzędnych
  • wykresów funkcji pod wartością bezwzględną
  • wykresów funkcji y=f(k*x), y=k*f(x)
 2. Proszę przeanalizować Przykłady i Ćwiczenia, które były wykonywane na poszczególnych lekcjach.
 3. Rozwiąż zadania od 1 do 5 na stronie 265.

Opublikował Leszek Koczkodaj