Uncategorized

Matematyka 1F4R

1-06-2020

Temat: Przesunięcia wykresu funkcji równolegle do osi x i do osi y

Celem lekcji jest poznanie zasad przesuwania wykresów funkcji.

  1. Przeanalizuj ćwiczenie 1 str. 250
  2. Wykonaj Ćwiczenie 2 a str.250
  3. Przeanalizuj Przykład 1 str. 250 i zapoznaj się z komentarzem na str. 251 Zauważmy, że ….
  4. Przepisz do zeszytu i zapamiętaj ważną informację w ramce o przesunięciu wykresu funkcji równolegle do osi x o p jednostek.
  5. Przeanalizuj przykład 2 str. 251
  6. Wykonaj ćwiczenie 3 a str. 251
  7. Wykonaj ćwiczenie 4 str. 251

Opublikował Leszek Koczkodaj