Uncategorized

Matematyka 1F4R

29-05-2020

Temat: Symetria względem początku układu współrzędnych.

Celem lekcji jest wyznaczanie współrzędnych punktu położonego symetrycznie względem układu współrzędnych oraz przekształcenia wykresów funkcji.

Przepisz do zeszytu i zapamiętaj ważną informację o symetrii punktu względem początku układu współrzędnych.

  • Przeanalizuj przykład 1 a następnie wykonaj ćwiczenie 1 a,b,c,d str. 245.

Przepisz do zeszytu i zapamiętaj ważną informację o przekształceniu wykresu względem początku układu współrzędnych.

  • Przeanalizuj przykład 2 a następnie wykonaj ćwiczenie 2 a, b str. 246.

Przepisz do zeszytu definicję funkcji parzystej i nieparzystej.

  • Przeanalizuj przykład 3 a i b wykonaj ćwiczenie 4 a, b, c str 247

Opublikował Leszek Koczkodaj