Uncategorized

Matematyka 1F4R

25-05-2020

Temat: Symetria względem osi układu współrzędnych.

Celem lekcji jest wyznaczanie współrzędnych punktu symetrycznego względem osi x i y oraz wykresów funkcji względem osi x.

 1. Współrzędne punktu symetrycznego do punktu A=(x,y)w symetrii względem osi x oraz w symetrii względem osi y układu współrzędnych.
  • Przeanalizuj przykład 1 str. 240
  • Zapisz do zeszytu definicję z ramki
  • Wykonaj w zeszycie Ćwiczenie1a,b,c,d str. 240
 2. Wyznaczanie wzoru funkcji symetrycznego względem osi x
  • Przeanalizuj przykład 2 str. 241
  • Wykonaj Ćwiczenie 2a,b str 241

Opublikował Leszek Koczkodaj