Uncategorized

Matematyka 1F4R

30-04-2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcja liniowa cz. II

Celem lekcji jest utrwalenie umiejętności rozwiązywania równań i nierówności liniowych.

I. Powtarzamy według następującego planu, zwracając uwagę na definicje i ważne informacje do zapamiętania znajdujące się w ramkach oraz przykłady od str. 184 do 217.

  1. Równanie liniowe.
  2. Nierówności liniowe.
  3. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną.
  4. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.
  5. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań liniowych.
  6. Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi.

II. Rozwiąż zadania zawarte w teście https://forms.gle/bu8XehgTKWDVs89g7 i wyślij do oceny

III. Rozwiąż zadania https://docs.google.com/document/d/1OeD0ig3UxP5dKkmLnU16Nw1a6geWjpoWM1ThICNDU1E/edit?usp=sharing

Opracował Leszek Koczkodaj