Uncategorized

Matematyka 1F4R

27-04-2020

Temat: Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

Celem lekcji jest wyznaczanie zbioru punktów, których współrzędne spełniają układ nierówności.

I. Otwórz dokument Nierówności i układy nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi
i przeanalizuj Przykład 3 str. 215 a następnie wykonaj Ćwiczenie 2 a,b,c str.216

II. Przeanalizuj Przykład 4 str. 216 a następnie wykonaj Ćwiczenie 4 str. 217

III. Wykonaj polecenie 2 a i b z ramki A gdyby sprawdzian był teraz? tzn. wyznacz część wspólną zbiorów opisanych nierównościami.

Zrób zdjęcie pracy wykonanej w zeszycie i prześlij na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Opraował Leszek Koczkodaj